Επανεξελέγη ο Άγγελος Αμδίτης στην Προεδρία τoυ Ευρωπαϊκού Οργανισμού ERTICO- ΙΤS Europe

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην Προεδρία τoυ Ευρωπαϊκού Οργανισμού ERTICO- ΙΤS Europe

για δεύτερη φορά ο Δρ Άγγελος Αμδίτης
Μια σημαντική ελληνική διάκριση για τον τομέα μεταφορών

Mετά από τρία χρόνια επιτυχημένης πορείας στο τιμόνι της ERTICO- ITS Europe, του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, ο Δρ Άγγελος Αμδίτης
επανεξελέγη πρόεδρος κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.
Ο Διευθυντής Έρευνας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ) είναι από τους λίγους
Έλληνες που έχουν καταφέρει να βρεθούν στην προεδρία Ευρωπαϊκού φορέα και μάλιστα σε
ένα τομέα που θεωρείται ‘δύσκολος’ για τη δική μας πραγματικότητα. Λαμβάνοντας υπόψη
ότι τα Ευφυή Συστήματα και η ενσωμάτωσή τους στον κόσμο των μεταφορών αποτελούν
για την Ελλάδα ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και φιλόδοξο πεδίο δράσης, καθώς και το ότι οι
πολιτικές προτεραιότητες της χώρας μας στον τομέα εντάσσονται σε μια κοινή στρατηγική
ευρωπαϊκή προσέγγιση, η παρουσία Έλληνα Πρόεδρου στην κεφαλή του Οργανισμού
δημιουργεί για τη χώρα μας ευκαιρίες διασύνδεσης στο πανευρωπαϊκό γίγνεσθαι του τομέα
μεταφορών, προώθησης της ελληνικής καινοτομίας και έρευνας και αποτελεί σημαντική
διάκριση για το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ.

Η επανεκλογή αυτή έρχεται να επισφραγίσει ήδη τρία χρόνια αποτελεσματικής και
επιτυχημένης προεδρίας στην κεφαλή της ERTICO, ενός συνεργατικού σχηματισμού που
θέτει κοινό ευρωπαϊκό όραμα την ενσωμάτωση των Ευφυών Συστημάτων στις Μεταφορές

και την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας στις περιοχές της Διασυνδεμένης και
Αυτόματης Οδήγησης, Αστικής Κινητικότητας, Καθαρής Κινητικότητας, των Μεταφορών
και της Εφοδιαστικής. Σήμερα, μετράει περισσότερα από 120 μέλη, δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς ανά την Ευρώπη (παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές, μεγάλες
βιομηχανίες, παρόχους τηλεπικοινωνιών, αυτοκινητοβιομηχανίες, δημόσιες αρχές,
οργανισμούς χρηστών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς κ.α) και οι
δραστηριότητες επεκτείνονται σε ανταπόκριση των καιρών. H ERTICO-ITS Europe αποτελεί
βασικό συνομιλητή της Ε.Ε. σε θέματα κινητικότητας και μεταφορών ενώ διοργανώνει τα
σημαντικότερα συνέδρια ITS World και European Congresses διεθνώς σε θέματα ITS σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες κοινοπραξίες της Αμερικής και της Ιαπωνίας (ITS USA και
ITS Japan), με σκοπό την προώθηση της διαλειτουργικότητας των Ευφυών Συστημάτων
Μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στον ευχαριστήριο λόγο του κατά την τελετή εκλογής, ο Δρ Αμδίτης τόνισε ότι οι νέες
συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία έχουν επαναπροσδιορίσει το ρόλο της ERTICO,
αναδεικνύοντας τη συνεργατική διάσταση της δράσης του οργανισμού ως το κλειδί στην
προσπάθεια για την ανασύνταξη του Ευρωπαϊκού τομέα των μεταφορών.
«Βρίσκομαι στην προνομιακή συγκυρία να έχω επανεκλεγεί στην προεδρία του οργανισμού μια
χρονική στιγμή στην οποία ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής πλημμυρίζεται από
τάσεις -πολιτικές και τεχνολογικές- που υπόσχονται ολοκληρωτική αναδιάρθρωση στο
παγκόσμιο σύστημα μεταφορών προς μια πράσινη, έξυπνη, ασφαλής και διασυνδεδεμένη
κινητικότητα, προς ένα βιώσιμο μέλλον. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, και σε ένα τομέα
όπου η ανασύνταξη και η καινοτομία περπατούν χέρι-χέρι, η ERTICO όχι μόνο διατήρησε
ισχυρό το δίκτυο συνεργατών της αλλά απέκτησε νέα μέλη, υποστήριξε νέες συνέργειες και
άνοιξε νέους ορίζοντες και πεδία δραστηριοτήτων. Μαζί με τους συνεργάτες μας,
αναπτυσσόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα από το κοινό μας όραμα να φέρουμε κοντά όλους
τους φορείς στον κόσμο των μεταφορών με τρόπο που επιτρέπει να αναδυθεί η καινοτομία και
τα οφέλη της. Σε αυτό το πλαίσιο, προσδοκώ να συνεχίσω τη δημιουργική συνεργασία με το
δίκτυο μελών της ERTICO και μαζί να ηγηθούμε την πορεία προς μια ασφαλή, πράσινη και
αποτελεσματική κινητικότητα στις έξυπνες κοινωνίες του μέλλοντος.»

O Δρ Άγγελος Αμδίτης βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (BoD) της ΕRTICO από το
2013, ενώ από το 2018 είχε ήδη εκλεγεί στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι
διακεκριμένος ερευνητής με καίριες θέσεις σε ένα αριθμό εθνικών και διεθνών οργανισμών
και φορέων. Εκτός από Διευθυντής Έρευνας στο ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, είναι επίσης Εθνικός
Εκπρόσωπος της Ελλάδος στον τομέα CCAM and C-ITS, Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του Συστήματος Hellenic Port Community System (HPCS) του Σταθμού
Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε, Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), Aντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της EuroVR
Association, Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης
(ΕΥΔΑΠ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας
ALICE κ.α.

Στο ρόλο του ως Πρόεδρος της ERTICO θα συνεχίσει να υπηρετεί το όραμα του Οργανισμού
προς μια εποχή ‘έξυπνης’ και πράσινης κινητικότητας. Η εκλογή του ήταν αποτέλεσμα μιας
καθιερωμένης διαδικασίας ψηφοφορίας που λαμβάνει χώρα κάθε τρία χρόνια και
περιλαμβάνει όλα τα μέλη του δικτύου της ERTICO. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
απαιτητικό έργο του.

Σημειώσεις Συντάκτη

ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ:
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
(ΕΠΙΣΕΥ) ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και
δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών,
συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών, και στην εφαρμογή του σε ένα εύρος τομέων, όπως
οι Πομποδέκτες, τα Ραντάρ και γενικά Ηλεκτρομαγνητικοί Αισθητήρες, Δορυφορική και
Ασύρματη Επικοινωνία, Μοντελοποίηση Ηλεκτρομαγνητικών Φαινομένων, Νευρωνικά
Δίκτυα, Μηχανική Λογισμικού και Υλικού, Τηλεματική και Εφαρμογές Πολυμέσων,
Εφαρμογές Μεταφοράς, Συστημάτων Ελέγχου, Ρομποτικής, Βιοϊατρικής Μηχανικής,
Ηλεκτρικής Ενέργειας Πηγών Ανανεώσιμης Ενέργειας και Διαμερισματοποιημένη
Παραγωγή και Συστήματα Διαχείρισης.

Το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ συνίσταται από ερευνητικούς επιστήμονες και περισσότερους
από 500 βοηθούς επιστήμονες (συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων διδακτόρων). Η έρευνα
που γίνεται στο ΕΠΙΣΕΥ υποστηρίζεται επίσης από τους καθηγητές της
Σχολής  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών  (ΣΗΜΜΥ) του  Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου  (ΕΜΠ). Υπάρχουν πολλά ερευνητικά τμήματα και εργαστήρια
ενεργά την παρούσα στιγμή στο ΕΠΙΣΕΥ. Το Ι-SENSE Group με επικεφαλής τον
Δρ.Α.Αμδίτη είναι μια από τις ερευνητικές ομάδες του ΕΠΙΣΕΥ με έντονη ερευνητική
δραστηριότητα -ανάμεσα σε άλλα- σε ανάπτυξη τεχνολογιών για το τομέα των μεταφορών
και της εφοδιαστικής.

YΠΟΜΝΗΜΑ:
Πηγή: ERTICO GENERAL ASSEMBLY APPOINTS NEW BOARD LED BY
CHAIRMAN DR ANGELOS AMDITIS
https://erticonetwork.com/ertico-general-assembly-appoints-new-board-led-by-chairman-
angelos-amditis/

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Dr. Ioanna Doutsou, Ioanna.doutsou@iccs.gr
Media & Communications
Senior Public Relations Manager | Senior Researcher
Administration, Quality and Dissemination
—————-
Institute of Communication & Computer Systems (ICCS NTUA)
I-Sense Group
9, Iroon Politechniou Str. Zografou, Athens GREECE

T: +30-210-300-5896 | Internal: 300
W: https://i-sense.iccs.gr

Tags:

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ads

You May Also Like

Κορωνοϊός – Προστασία: Πότε οι μάσκες και οι αποστάσεις δεν αρκούν

Πυλώνα των μέτρων ανάσχεσης της διασποράς του κορωνοϊού αποτελούν η χρήση μάσκας, η τήρηση ...

Ο κομήτης Άτλαντας θα είναι ορατός με γυμνό μάτι και από την Ελλάδα

Ένας πρασινωπός κομήτης, ο Άτλας C/2019 Y4, διασχίζει τον ανοιξιάτικο ουρανό και πλησιάζει σταδιακά ...

Ξεχάστε τις μπριζόλες από κρέας – Έρχονται αυτές από 3D εκτυπωτή

Επιστήμονες από το Ισραήλ, έρχονται για να βάλουν «τέλος» στην κατανάλωση κρέατος από ζώα, ...

The Astrophysical Journal: Στον γαλαξία μας μπορεί να υπάρχουν δεκάδες ενεργοί εξωγήινοι πολιτισμοί

Τώρα, την άποψη ότι δεν είμαστε μόνοι «εκεί έξω» έρχεται να επιβεβαιώσει νέα μελέτη Βρετανών και ...

ΗΠΑ: Οι γάτες μπορούν να κολλήσουν Covid-19 από τους ανθρώπους, επιβεβαιώνουν επιστήμονες

Οι γάτες μπορούν να κολλήσουν τον κορονοϊό SARS-CoV-2 από τους ανθρώπους, σύμφωνα με τους ...