Επικοινωνία & θέσεις εργασίας

Δημοσιογράφους: To Νewslink.gr αναζητά σπουδαστές και απόφοιτους δημοσιογραφικών σχολών για την 6μηνη πρακτική τους άσκηση  κωδ. dhm).
 Customer Service & Social Media Specialist:Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Αποστολή βιογραφικών στο epitrimi@gmail.com (κωδ. media)
Στελέχη για το τμήμα πωλήσεων διαφήμισης: Η θέση αφορά την εμπορική διαχείριση και ανάπτυξη διαφημιστικών μέσων με έδρα την  Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα:

• Εμπειρία σε διαφημιστικό τμήμα μέσου μαζικής επικοινωνίας τουλάχιστον 5 χρόνια και γνώση της διαφημιστικής αγοράς
• Εμπειρία στα ΜΜΕ
• Μεγάλη ευχέρεια στον χειρισμό MS Office ( word, Excel, Power Point)
• Δεξιότητες επικοινωνίας, ευγένεια, συνέπεια, υπευθυνότητα, οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα εργασίας, καινοτόμα και δημιουργική σκέψη
• Πολύ καλή γνώση του περιβάλλοντος των Social Media
• Πολύ καλή γνώση της διαφημιστικής αγοράς
Περιγραφή θέσης:
Η θέση απευθύνεται στον Εμπορικό Διευθυντή και έχει τις εξής υπευθυνότητες:
• Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπορικής πολιτικής
• Επίτευξη μηνιαίων και ετήσιων στόχων.
• Συγγραφή προτάσεων και παρουσιάσεων προς τους διαφημιζόμενους, διαφημιστικές εταιρίες και Media Shop
• Παρακολούθηση και καταγραφή ευρύτερου ανταγωνισμού με στόχο την παρακολούθηση νέων διαφημιζόμενων.
• Καθημερινό και μηνιαίο report προόδου
Δυνατότητα παρακολούθησης PR Event/ παρουσιάσεις πελατών εκτός εργάσιμων ωρών.

Παροχές εταιρίες :

Η εταιρία παρέχει ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης.
Ικανοποιητικό οικονομικό πακέτο βασισμένο σε ποσοστά.
Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικά στο epitrimi@gmail.com ( κωδ. sales)

Bloggers: Το site Newslink.gr αναζητά συνεργασία για κοινό όφελος με bloggers καθώς και με στυλίστες, μάγειρες, διακοσμητές, δημιουργούς για την κάλυψη των αντίστοιχων κατηγοριών. Βιογραφικά με δείγμα δουλειάς και links των blogs με κωδικό Blogger στο epitrimi@gmail.com

Οποιοδήποτε αίτημά σας παρακαλούμε να αποστέλλετε στο epitrimi@gmail.com