Στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών – Τα μέτρα για τους πληγέντες και η «λίστα Πέτσα»

Σχετικά με τα μέτρα για τους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία προβλέπονται αποζημιώσεις ύψους 5.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ για τις επιχειρήσεις το ποσό ανέρχεται σε 8.000 ευρώ
Το απόγευμα θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή του νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή και θα φτάσει προς ψηφοφορία στην Ολομέλεια την ερχόμενη Δευτέρα.

Μέσα στις διατάξεις υπάρχουν και  μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πρόσφατη καταστροφή που προκάλεσε ο Ιανός στην Θεσσαλία, τα νησιά του Ιονίου και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Οι διατάξεις αυτές αφορούν  αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα προαναγγέλλεται νέα λίστα «Πέτσα», που παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού».

Σχετικά με τα μέτρα για τους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία προβλέπονται αποζημιώσεις ύψους 5.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ για τις επιχειρήσεις το ποσό ανέρχεται σε 8.000 ευρώ. Επιπλέον, προωθείται η αναστολή των πλειστηριασμών και κατασχέσεων έως 30.9.2021 για τις πληγείσες περιοχές.

Ταυτόχρονα, ως προς τα μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, το νομοσχέδιο προβλέπει αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ, παράταση έως 3.4.2021 του μειωμένου ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, αναστολή καταβολής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως 30.9.2021, αλλά και αύξηση του προϋπολογισμού για προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Το προβλέπεται με βάση την έκθεση του ΓΛΚ:
 • Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με την μορφή επιδόματος προς τα πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Η εν λόγω ενίσχυση ανέρχεται για πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
 • Καθορίζεται με ΚΥΑ η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής καθώς και η διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ορίζονται στην εν λόγω απόφαση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των υπό ψήφιση διατάξεων. Υποβολή ψευδούς δήλωσης πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής τετραπλάσιου του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Η ενίσχυση ορίζεται ως αφορολόγητη ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση το Δημόσιο εν γένει τους δήμους τις περιφέρειες τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε περιοχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
 • Αναστέλλεται από τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του κυκλώνα Ιανός.
 • Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως αλλά και όχι περιοριστικά τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.
 • Παρατείνονται αυτοδίκαια από την λήξη τους και μέχρι τις 30-4-2021 οι κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 20 νόμου 2190/94 και 56 επ. του πδ 410/1988) συναφθείσες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των τομέων αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών ανατολικής και δυτικής αττικής και διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών κεντρικής Ελλάδας της ΓΓ Υποδομών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επλήγησαν από τον κυκλώνα Ιανός να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζόμενών τους μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί εξαιτίας του φαινομένου και όχι πέραν των 3 μηνών.
 • Καταβάλλεται στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή κατά τα ανωτέρω αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ αναλογία δώρου Χριστουγέννων και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού. Η αποζημίωση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με άλλες οφειλές.
 • Επανακαθορίζονται ειδικά για το 2020 οι προθεσμίες καταβολής των προβλεπόμενων δόσεων ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής της πρώτης και δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Οκτωβρίου 2020 και καθεμίας από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη των τεσσάρων επόμενων μηνών.
 • Παρατείνεται έως τις 30-4-2021 (από 31.10.2020 που ισχύει) η μείωση συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.
 • Χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση δαπανών για συγκεκριμένες διαφημιστικές δαπάνες επιχειρήσεων κατά τα φορολογικά έτη 2020-21.
 • Αναστέλλεται για την περίοδο 1.10.2020 έως 30.9.2021 η επιβολή του προβλεπόμενου τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση.
 • Αυξάνονται οι πιστώσεις για την απασχόληση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού».

Πηγή:ethnos.gr

Tags:

 • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

 • name *

 • email *

 • website *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ads

You May Also Like

Ποιος κορωνοϊός; Γάμο με 1500 άτομα οργάνωναν στο Ηράκλειο Κρήτης

Στην Κρήτη δε φαίνεται να φοβούνται ιδιαίτερα τον κορωνοϊό, παρά τον τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων ...

Έκτακτες ανακοινώσεις Πέτσα για ολικό lockdown σε 11 περιοχές

Δε θα μπορέσουν να αποφύγουν το ολικό lockdown ορισμένες περιοχές της χώρας, όπου ο ...

Ετσι θα είναι η νέα Ελληνική Αστυνομία: «Λίφτινγκ» με 4 κινήσεις

Ο κωδικός «νέα ΕΛ.ΑΣ.» έρχεται στο κυβερνητικό προσκήνιο και διαπερνά τον ευρύτερο σχεδιασμό – ...

Η παραλία της Χαλκιδικής που θυμίζει… Καραϊβική

Το άγριο τοπίο που αντικρίζει κανείς μόλις φτάσει στην παραλία Τηγάνια, τον κάνει να ...

Ευχές από τον Τσίπρα για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας έκανε μία ανάρτηση στο twitter για την ...

Αλλαγές στα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ: Σε νέο κτίριο των Αμπελοκήπων

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, προωθώντας σχέδιο παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των ασθενών ...