Διοικητήριο, ένα κτίριο με τεράστιο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα

Φάνης Γρηγοριάδης   Διοικητήριο, ένα κτίριο με τεράστιο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα. Έδρα διοίκησης, διαχρονικά, αλλά ταυτόχρονα κι εστία πολιτισμού, ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς στην πόλη και στη βόρεια Ελλάδα. Η ιστορία του ενός και πλέον αιώνα και το πολιτιστικό ...