eCharge4Drivers: Βελτιώνοντας τη διαδικασία φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων

Πώς μπορεί να γίνει απλούστερη η διαδικασία φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων

Πώς μπορεί να γίνει απλούστερη η διαδικασία φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, και
μάλιστα πιο εύκολη και πιο άνετη από το να γεμίζεις το ρεζερβουάρ καυσίμου;

Την απάντηση έρχεται να δώσει το νέο ευρωπαϊκό έργο eCharge4Drivers, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το
τετραετές ταξίδι του στην ηλεκτροκίνηση με την πρώτη διαδικτυακή συνάντησή του.
Με στόχο να κάνει καλύτερη και ευκολότερη τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, τόσο εντός
πόλεων όσο και για μεγάλα ταξίδια, το eCharge4Drivers θα αναπτύξει μια σειρά βιώσιμων λύσεων και
καινοτόμων εφαρμογών σε ό,τι αφορά στον ανεφοδιασμό στην ηλεκτροκίνηση.
Συγεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα επιδειχθούν νέοι σταθμοί ταχείας φόρτισης για ηλεκτροκίνητα
επιβατικά οχήματα και μοτοσυκλέτες, και φτηνοί σταθμοί χαμηλής τάσης συνεχούς ρεύματος για
επιβατικά, μοτοσικλέτες και ελαφρά δίτροχα σε 10 συνολικά περιοχές ανά την Ευρώπη, μεταξύ των
οποίων και στην Ελλάδα. Οι σταθμοί σχεδιάζονται με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, απλοποιούν
κατά πολύ τις διαδικασίες φόρτισης, και παρέχουν έξυπνα, εύκολα και κυρίως διαλειτουργικά
συστήματα πληρωμών, ενώ θα δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την φόρτιση, τόσο πριν όσο και κατά
τη διάρκεια και μετά το πέρας της φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος.
Το έργο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και ευρύτερη εφαρμογή κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε όλη την Ευρώπη, μέσα από την ανάπτυξη λογισμικού
σχεδιασμού υποδομής, την πρόταση ενδεδειγμένων επιχειρηματικών μοντέλων αλλά και οδηγιών
εναρμόνισης του ρυθμιστικού πλαισίου και την επιτυχή ενσωμάτωση των ηλεκτρικών οχημάτων στο
δίκτυο ενέργειας.
Στο «τιμόνι» του έργου eCharge4Drivers για άλλη μια φορά βρίσκεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και συγκεκριμένα η δραστήρια στον τομέα της ηλεκτροκίνησης ερευνητική ομάδα I-SENSE του
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συντονίζουμε την νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία eCharge4Drivers,
στο πλαίσιo της οποίας καταφέραμε να ενώσουμε 32 εκ των σημαντικότερων οργανισμών και εταιρειών
στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, για την αναπτύξη λύσεων που αναμένεται να βελτιώσουν αισθητά τις
συνθήκες φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων πανευρωπαϊκά.
Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί τόσο εθνική όσο και ευρωπαική προτεραιότητα, καθώς και μία από τις
βασικότερες επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας προς την επίτευξη πολλαπλών στόχων,
όπως τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των Μεταφορών, οι οποίες
υπολογίζονται σήμερα στο ¼ των συνολικών εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ, την αντιμετώπιση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, αλλά και τη μείωση της μεγάλης εξάρτησης από το
πετρέλαιο.
Στο eCharge4Drivers εργαζόμαστε για την ανάπτυξη και επίδειξη λύσεων που θα κάνουν την
ηλεκτροκίνηση ελκυστικότερη. Οι σχετικές υποδομές φόρτισης και οι διαλειτουργικές υπηρεσίες θα
αναπτυχθούν με τρόπο βιώσιμο, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τον χρήστη και τη δική του άνεση και
εξυπηρέτηση. Δημιουργούμε ουσιαστικά τις συνθήκες για επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας στα
ηλεκτρικά οχήματα, εξέλιξη που αναμένεται να εχει καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη και αποδοτικότερη
χρήση τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα διευκολύνουμε τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη δικτύων και εφαρμογών έξυπνης φόρτισης προσφέροντας επιπλέον κίνητρα για την αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος», δήλωσε σχετικά ο συντονιστής του έργου, Δρ. Άγγελος Αμδίτης,
Επικεφαλής της ομάδας I-SENSE και Διευθυντής Έρευνας στο ΕΠΙΣΕΥ.

Πληροφορίες για τον Συντάκτη
Σχετικά με το έργο Στο eCharge4Drivers συμμετέχουν 32 εταίροι-οργανισμοί (ΕΠΙΣΕΥ, ABB,
ABEE, BMW, BFS, ROBERT BOSCH (RB), BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS SA, CEA, CHARGERY, CRF, ELECTROMAPS, ERTICO,
GAM, GREENPACK, HUBJECT, ICOOR, IDIADA, MOSAIC, NEXXTLAB,
SCUTUM, POLIS, POLIBA, POWERDALE, ROUTE220, OTS, SMATRICS,
UNIPI, UoS, VERBUND, VCC, VUB, ZES) από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία, Τουρκία).
Ιστοσελίδα έργου (σύντομα διαθέσιμη): http://echarge4drivers.eu/
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: LinkedIn | Twitter
Το eCharge4Drivers υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος
για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» με αριθμό συμβολαίου 875131. Έχει
διάρκεια 4 χρόνια και προϋπολογισμό ύψους 14,4 εκ.€. Το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου
αντικατροπτίζει την αποψη του συγγραφέα μόνο.

Σχετικά με τον ρόλο του ΕΠΙΣΕΥ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ και συγκεκριμένα η Ερευνητική Ομάδα I-
SENSE με επικεφαλής τον Δρ. Άγγελο Αμδίτη είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση, τον επιχειρησιακό και διοικητικό συντονισμό του έργου
eCharge4Drivers, καθώς και για διάφορες εργασίες και ενέργειες στο
πλαίσιο του έργου. Εκτός του eCharge4Drivers, η Oμάδα I-SENSE
συμμετέχει σε πάνω από 40 διευρωπαϊκές ερευνητικές πρωτοβουλίες, ενώ
επιπλέον συντονίζει και τα ακόλουθα ερευνητικά έργα: HYPERION, Cyber-
MAR, COREALIS, ICT4CART, RESIST, ELVITEN, IN-PREP, PILOTING,
DIONE.
Στον τομέα των μεταφορών, η Ομάδα I-SENSE δραστηριοποιείται με
επιτυχία τα τελευταία 20 χρόνια και έχει να επιδείξει σημαντικά
αποτελέσματα σε όλα τα πεδία της σχετικής έρευνας και ανάπτυξης, με
έμφαση, μεταξύ άλλων, στην αυτοματοποίηση του συστήματος μεταφορών,
την ηλεκτροκίνηση, την έξυπνη κινητικότητα, το Mobility as a Service, την
ενεργητική ασφάλεια, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις Έξυπνες πόλεις. Η
Ομάδα έχει, επίσης, ισχυρή παρουσία στους τομείς της Εικονικής και
Επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και στην ανάπτυξη «Έξυπνων»
Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Επικοινωνιών για διάφορους τομείς
εφορμογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της
ερευνητικής ομάδας I-SENSE:
• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://i-sense.iccs.gr/
• Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Twitter | Facebook |
LinkedIn
• ή επισκεφθείτε το κανάλι μας στο YouTube

Στοιχεία επικοινωνίας

Για πληροφορίες / συνεντεύξεις παρακαλώ απευθυνθείτε στον συντονιστή
του έργου και Διευθυντή Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, Δρ. Άγγελο Αμδίτη |Εmail:
a.amditis@iccs.gr | Τηλ: 210-300-5896
Για φωτογραφικό και άλλο υλικό παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Εύη
Μπρούστα, ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ |Email: evi.brousta@iccs.gr | Τηλ.: 210-300-5896

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook καθώς και στο Twitter και LinkedIn για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της επικαιρότητας και να μάς δώσετε κουράγιο να συνεχίζουμε… Αν σας αρέσει η προσπάθειά μας προτείνετε το newslink.gr και στους φίλους σας. 

Tags:

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ads

You May Also Like

Οι πρώτες δηλώσεις του Ρομέν Γκροζάν έπειτα από το τραγικό ατύχημα

Ο Ρομέν Γκροζάν, έπειτα από το τρομερό ατύχημα που είχε στο Γκραν Πρι της ...

Η Volkswagen εγκαταλείπει τα σχέδια για την κατασκευή εργοστασίου 4.000 θέσεων εργασίας στην Τουρκία

Ο όμιλος Volkswagen ανακοίνωσε σήμερα ότι εγκαταλείπει τα σχέδιά του για την κατασκευή εργοστασίου ...

Έκτακτο: Παράταση των τελών κυκλοφορίας έως τις 11 Ιανουαρίου

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι «προς διευκόλυνση των πολιτών ότι παρατείνεται έως και την ...

Γεγονός το πρώτο ηλεκτροκίνητο περιπολικό στην Ελλάδα

Το πρώτο ηλεκτροκίνητο περιπολικό κατέφθασε στην Ελλάδα δίνοντας την εικόνα ότι η Ελληνική αστυνομία ...

Η Izera είναι μια καινούργια μάρκα από την Πολωνία που ασχολείται με την ηλεκτροκίνηση

Η ηλεκτροκίνηση θα επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία όπως τη γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Και ...

Νέο Hyundai i10 : Κορυφαίοι χώροι με ακόμη μικρότερη κατανάλωση

Πλατύτερο κατά 20mm και με χαμηλότερη κατά 20mm οροφή από τον προκάτοχό του, βελτιώνει τον αεροδυναμικό ...